201802.04
0
0

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Με τον Ν. 4509/2017 τροποποιήθηκαν μια σειρά από κώδικες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου. Ειδικότερα, 1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1438. Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία…