Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  • Κατοχύρωση και προστασία κάθε είδους πνευματικού δικαιώματος και άυλου περιουσιακού στοιχείου
  • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων

Το γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κατοχύρωσης κάθε πνευματικού δημιουργήματος ή προσβολής δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

image