Αυτοκίνητα

  • Άσκηση ή αντίκρουση αγωγών εκ τροχαίων ατυχημάτων

Το Δικηγορικό Γραφείο της Μίλας Ζωσιμίδου αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικές με τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από κάθε αδικοπραξία, όπως ενδεικτικά τροχαία ατυχήματα, προσβολή της προσωπικότητας ή συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης.

Lady Justice

Lady Justice