Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Δικηγορικού μας Γραφείου.

 Δίκαιο Αλλοδαπών

Το Δικηγορικό Γραφείο της Ρωσόφωνης Δικηγόρου Αθηνών, Μίλα Ζωσιμίδου, παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει επίλυση νομικών ζητημάτων...

Περισσότερα

 Αστικό Δίκαιο

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας εκτείνονται σε όλο το φάσμα του Αστικου Δικαίου, παρέχοντας υπεύθυνα νομική κάλυψη για τους τομείς του Εμπράγματου Δικαίου...

Περισσότερα

 Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύσταση παντός είδους εταιριών (Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρία...

Περισσότερα