ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
201803.06
0
0

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Καταργήθηκε η διαδικασία επικύρωσης αλβανικών δημοσίων εγγράφων από τις προξενικές αρχές της Ελλάδας στην Αλβανία. Απαιτείται πλέον η επισφράγιση με την σφραγίδα Apostille (σφραγίδα της Χάγης).

201802.04
0
0

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Με τον Ν. 4509/2017 τροποποιήθηκαν μια σειρά από κώδικες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου. Ειδικότερα, 1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1438. Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία…