• Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

    • Σύνταξη και κατάθεση Αιτήσεων για υπαγωγή στον Ν. 3869/2010
    • Δικαστική Εκπροσώπηση ενώπιον Ειρηνοδικείων σε όλη την Αττική.

    Ο Νόμος 3869/2010, γνωστός και ως «Νόμος Κατσέλη», παρέχει τα εργαλεία προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές φυσικών προσώπων με μόνιμη αδυναμία πληρωμής προς πιστωτικά ιδρύματα.

    Το γραφείο διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία στο πεδίο του Δικαίου της Αστικής Αφερεγγυότητας (νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά), αναλαμβάνοντας την ταχεία και αποτελεσματική εκπροσώπηση και καθοδήγηση των εντολέων του από το στάδιο της διαδικασίας δικαστικού συμβιβασμού μέχρι και την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία για την Δικαστική διευθέτηση των οφειλών. 

Σημαντική είναι δε η εμπειρία του γραφείου στα στεγαστικά δάνεια των Παλιννοστούντων Ομογενών.

Foto_Βιβλία LAW & Σφυρί Δικαστηρίου